2010-09-08

Human and other drawings

Ülikooli 3 kursuse vältel jätkuvalt harjutasime inimese ja interjööri elementide joonistamist. Mõned tööd on tehtud kiiruga, teised pikema aja vältel.

During 3 course at the university we continued practicing how to draw human and interior elements. Some works took hours to complete and some were made with 15 min. Supervisors: P. Rudaš and U.Dzidzaria

No comments: